Arkeologi
Förutom att vi utövar praktisk arkeologi i allt vi gör på Alsnu gård så gör vi även utflykter och besök till fornlämningar och museum.

När vi besöker en fornlämning försöker vi förstå varför den finns där och vad som fanns i närheten. Vi försöker sätta fornlämningen i ett sammanhang.

2 februari 2009 hittade vi tre gravar på Sättra gård, norra Adelsö. Tre skadade gravar från vikingatid som nu har blivit registrerade. De är rester av ett större gravfält.


Karta nutid
Nu är gravarna registrerade.

Karta Vikingatid
Gravfältet låg på höjden i viken.

 

23 mars 2014 sökte vi ytterligare oregistrerade fornlämningar i Sättra och hittade en stensättning på bergets krön.


Stensättning L2013:9572 Sättra, Adelsö

Även den är registrerad på föreningen fast med vårt gamla namn, Alsnu skeppslag. Våra utflykter är trevliga och lättsamma och vi har med oss picknickkorgen.