Vi värnar och vårdar våra fornlämningar.
Trots världens äldsta fornminneslag är det just nu, i vår tid, som fornlämningar förstörs och försvinner som mest.
Skogsbruk, nybyggen och nya odlingsmetoder är de största fornlämningsförstörarna.

Alsnu vikingars Arkeologigrupp förenar nytta med nöje genom att inventera skogsområden på Adelsö som ska
avverkas. Vi markerar befintliga fornlämningar och söker fler i dess närhet, vi "läser" samtidigt fornlämningen
och försöker sätta dem i ett sammanhang för att gissa oss till dess funktion och var den eventuella gården och
färdvägarna låg mm.

Den biten, att inventera, är inte bara rolig utan vi lär oss samtidigt mycket om vår historia, kunskap vi tar med
oss till Alsnu gård och berättar om framför under sena höstkvällar.  

År 2009-02-02 fick vi en misstänkt fornlämning i Sättra gård registrerad på oss.
De tre skadade gravarna från vikingatid är nog bara rester av ett tidigare mycket större gravfält.


Karta från Fornsök visar gravarnas
placering. Om du klickar på den röda pilen
så länkas du till Fornsöks karta.

De tre andra R-märkta platserna
ovanför är "nutida" sjunkna båtar.


Karta Vikingatid
Med hjälp av landhöjningen kan vi föreställa oss
bättre varför gravarna ligger på denna plats.

Väl synliga inne i viken där båtar lägger till och
ovanför det strandnära området.


Den 23 mars 2014
söker vi ytterligare oregistrerad fornlämning i Sättra. Vi gör det gemensamt i föreningen och vi har med oss picknickkorg.

Denna gång verkar det vara något äldre än vikingatid, bronsålder.
Håll ögonen öppna under Aktiviteter & Tips om du vill följa med.

Om du vill vara med i Arkeologigruppen
skickar du e-post till:
info@alsnu.se

Uppge namn, telefon och e-post samt "Med i Arkeologigruppen".

Sedan kan du vänta i lugn och ro på meddelande om nästa
aktivitet som berör Arkeologigruppen. Kostnad 0:- eftersom
du redan är medlem i Alsnu Vikingar.