Alsnu gård
en vikingatida gård på Adelsö

Alsnu udd
området direkt norr om Världsarvet Hovgården där vi bygger Alsnu gård,
en levande vikingatida gård.

En vacker mötesplats för oss som älskar historia och hantverk. Här utför vi praktisk arkeologi själva eller i grupp. 

Vi tänker oss verksamheter som smide, ler bränning, skinnberedning, odling av kultur- och medicinalväxter till mat och växtfärgning.

2009 stod förrådshuset färdigt.
En byggnad på 3 x 4 meter byggd till största delen av Svagge.

Smedjan är nästan klar, taket behöver bättras på och väggarna ska lerklinas. Arkitekten bakom är Richard Majer.

Stora huset
Vårt stora hus som är 13 x 6 meter
och har en takhöjd på 5 hela meter.
Huset påbörjades 2013, stommen och de åtta innerstolparna är hela trädstammar och imponerar.  
Tak finns och väggar är påbörjade men många detaljer återstår.

Hamn
Med 80 meter vass är det en dröm att muddra upp så vi får in gästande båtar och skepp till stranden. Inget är omöjligt och vi har en plan....

Helig Lund
På en kulle mitt i området finns vår heliga lund. Här står några av gudarna och vaktar och intill har vår vän och bortgångna medlem Billy sin minnesplats i form av ett båtröse.

Brunn
Plats är utsedd, provgrop finns och vatten kommer. Återstår att göra den gedigen, tisenlig och fungerande.

Dessutom
Hela området är avskilt från resten av Hovgården och platsen är tidlös. Vi gott om plats för nya friska idéer.

På sikt planeras även att söka bygglov för ett större långhus. I planeringen ingår fähus för får och höns.


På sikt planeras även att söka bygglov för ett större långhus. I den planeringen ingår fähus för får, höns och kanske svin.

Alsnu gård skall vara en inspirerande mötesplats där vikingar, skeppslag, Adelsöbor och andra besökare från när och fjärran kan förflytta sig 1000 år tillbaks i tiden och möta vår spännande historia med alla sinnen.